Komponen komponen dalam 'bangunan' dakwah

>> Sunday, March 21


Maksudnya

Katakanlah (wahai Muhammad), inilah jalanku, Aku dan pengikut pengikutku menyeru (kamu) kepada Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata, , Maha Suci Allah Aku tidak termasuk dalam golongan musyrik (Yusuf 12:108).

Dalam surah Yusuf ayat yang ke 108 (ayat di atas) dijelaskan beberapa 'anasir dakwah atau komponen komponen penting dalam sebuah dakwah. Ayat ini ditafsirkan oleh ulamak dakwah untuk menggambarkan manhaj dan komponen komponen yang perlu ada dalam sebuah gerakan dakwah.

Saya pecahkan kepada beberapa bahagian untuk memudahkan pembaca memahaminya


Qul( Katakanlah) = Syar'iyah ad-da'wah (syariat dakwah)

Kata Qul yang mengawali ayat ini bermakna 'katakanlah', bentuk perkataan ini adalah fi'il amr, sebuah kata kerja yang bererti 'perintah'. Dalam kaitannya dengan dakwah kata ini merupakan syar'iyah ad-da'wah (syariat dakwah). Perintah dan aturan yang disebutkan setelah perkataan Qul adalah sesuatu yang perlu diperhatikan kerana mengandungi kepentingan bagi kita.

Dari ayat ini, penyataan setelah kata Qul menjelaskan tentang unsur unsur penting dalam sebuah bangunan dakwah iaitu pemimpin, pengikut, tujuan, manhaj dan sikap aktivis dakwah.

Perkataan seterusnya adalah....

haadziihi sabili (ini adalah jalanku) : Risalah Da'wah (misi dakwah)

Setelah kata Qul (katakanlah wahai Muhammad),

Apa yang Allah suruh Rasulullah SAW katakan?

haadziiihi sabili, (ini adalah jalanku), bererti jalan yang dilalui Rasulullah SAW. Maka dakwah yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah dakwah yang perlu dilalui oleh setiap muslim dan para da'inya, tiada jalan lain.

Risalah da'wah (misi dakwah) yang hendak dibawa haruslah selari dengan jalan yang telah ditempuh Rasul.

Bagaimana?

Kita telusuri ayat seterusnya...

Ad'uu (aku menyeru): al-harakah al mustamirah (gerakan yang berterusan)

Amalnya adalah sentiasa menyeru manusia kepada Allah. Harus difahami perkataan ad'uu dalam ayat di atas adalah dalam bentuk fiil mudhari' (present continuos tense) sebuah kata kerja yang berlaku hari ini esok dan masa akan datang.

Apa maksudnya?

Amal dakwah yang dilakukan hendaklah terus menerus tanpa henti. Sebuah gerakan dakwah harus memerhatikan aspek ini supaya ia terus menerus bergerak (al-harakah al mustamirah). Oleh kerana itu, apabila dakwah terus berjalan maka dakwah itu tidak akan mandul atau berkurangnya pengikut.

Tak cukup dengan sekadar mengajak dan menyeru, perlu jelas hendak menyeru kemana.

Jadi, kemana?

Jawapannya dalam perkataan berikutnya..

Ilallaah (kepada Allah): Al ghayaah as-sahihah (tujuan yang benar)

Tujuan dakwah yang dibawa haruslah benar iaitu mengajak kepada Allah. Seringkali terjadi penyimpangan daam hal ini. Daripada penyakit penyakit dakwah (min amradh da'wah) adalah ad'uu ilayya atau ilaina.

Maksudnya mengajak kepada saya ilayya (peribadi) contohnya dengan menaikkan tokoh tokoh tertentu, tetapi bila tokoh itu keluar atau meninggal maka dakwah pun terkubur, begitu juga kalau mengajak kepada kami ilaina (jemaah) contohnya mengajak pengikutnya taasub dengan jemaah.

Perlu difahami bahawa syakhsiah dan jemaah hanyalah wasilah dakwah.Dakwah Ilallah adalah dakwah yang mengajak mad'u untuk selalu dekat dengan Al Quran dan sunnah sehingga mereka bangun membelanya bukan hanya membela jemaah semata.

Setelah kita mengetahui tugas kita iaitu menyeru kepada Allah, persoalan seterusnya adalah;

Bagaimana?, apa panduannya?

Simak perkataan seterusnya..

'Alaa Bashiirah : Al-Minhaj Al Waadhih (manhaj /panduan yang jelas)

Dakwah yang dilakukan harus berdasakan manhaj yang jelas, petunjuk yang benar, serta panduan yang lengkap. Makanya, rujukan yang paling utama adalah Al Quran dan sunnah.

Dengan demikian dakwah harus berjalan berdasarkan Al-Minhaj Al Waadhih (manhaj /panduan) yang jelas selari dengan Al Quran dan sunnah.

Beberapa contoh manhaj yang jelas selari dengan Al Quran dan sunnah adalah seperti dakwah yang dilakukan mengikuti marhalah, contohnya dakwah rasul yang membangunkan generasi ta'sis di Mekah sehinggalah Islam menjadi peneraju dunia (ustaziyatul alam).

Dan dalam usaha dakwah ini, Rasulullah tidak berseorangan, Rasulullah SAW mengajarkan satu konsep penting.

Apa konsepnya?

BERJEMAAH dan AMAL JAMAIE

Telusuri perkataan seterusnya..

Ana (saya): Al Qiyadah Al-Mukhlisah (pemimpin yang ikhlas)

Wa Man Ittabaa'ni (dan orang orang yang mengikuti saya):
Al Jundiyah Al Muthii'ah (pasukan/ahli jemaah yang patuh)


Ana di sini adalah Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang ikhlas dalam dakwah Al Qiyadah Al-Mukhlisah. Pemimpin adalah orang yang memimpin jemaah beserta pengikutnya.

Ciri utama yang harus dimiliki pemimpin adalah ikhlas. Dengan keikhlasan, pemimpin dapat membawa jemaah dengan baik jauh dari penyimpangan.

Pemimpin yang ikhlas harus diikuti oleh anggota yang taat (al jundiyah al muthii'ah), kerana pengikut yang tidak taat tidak akan dapat membangun sebuah bangunan dakwah. Contoh generasi terbaik adalah generasi jemaah sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW.

Ketaatan yang ditunjukkan mereka telah membangunkan Islam di dunia tika itu.

Selain itu ada sikap lain yang perlu ada pada jurubuna dakwah ini..

Apa sikapnya?

semak perkataan berikutnya..

Subhanallah (Maha suci Allah) : At Tajarrud (menyerahkan diri kepada Allah)

Wa Maa Ana Min Al Musyrikin (Saya tidak akan syirik):
At Tauhid (Mengesakan Allah
)

Maha suci Allah adalah sikap tajarrud pengikut maupun pemimpin dakwah. Aktivis dakwah harus sentiasa mensucikan Allah dengan perbuatan, pemikiran dan akhlaknya.

Sikap aktivis dakwah yang berikutnya adalah tidak menjadikan dirinya orang yang musyrik. Baik syirik kecil maupun berat. Syirik kecil adalah seperti riyak ketika melihat keberhasilan kerja dakwahnya.

Aktivis dakwah seharusnya mentauhidkan Allah semata. Tauhid ini harus mewarnai pemikiran akhlak dan ruhani setiap aktivis dakwah.

Kesimpulan

Saya simpulkan perbincangan ini dengan gambarah di bawah
Wallahua'lam,
Abu Redha
Sarawak


teruskan membaca...

Adabiyat Amal Jamaie (Tatasusila Amal Jamaie) bahagian 1

>> Saturday, March 13


Salam kepada pembaca Pena Mujahid,

Sebelum saya membincangkan tajuk diatas, suka saya maklumkan bahawa perbincangan kali ini adalah untuk para 'akh' dan 'ukhti' yang telah berkecimpung dalam dunia Amal Jamaie. Adapun untuk selainnya, perbincangan ini mungkin berat dan sukar difahami, dan untuk itu, saya mohon maaf.

Ikhwah yang dikasihi.

Apa yang dimaksudkan dengan Amal Jamaie?

Dalam bahasa yang mudah difahami, amal jamaie adalah amal yang dilakukan secara bersama dan tersusun(munazzom) dalam sebuah struktur organisasi (jemaah) , mengikut manhaj yang sama dan juga punya matlamat (hadaf) yang sama.

Untuk memudahkan pemahaman, dari pengertian di atas, dapat kita fahami bahawa tidak dapat diterima seandainya ada yang mengatakan bahawa PAS dan Tabligh beramal Jamaie. Juga tidak dapat diterima seandainya ada yang mengatakan JIM dan ABIM beramal jamaie. Yang mungkin dapat diterima adalah, masing masing dari jemaah tersebut beramal jamaie.

Kerana apa?

Kerana masing masing dari jemaah tersebut punya manhaj yang berbeza, matlamat juga berbeza, sistem jemaah juga berbeza, begitu juga dengan para qiadahnya pun berbeza.

Maka dapat difahami, ciri ciri penting sebuah Amal Jamaie adalah
 1. Sebuah kerja yang dilakukan mestilah selari dengan perintah dan peraturan Jemaah
 2. Jemaah itu pula tersusun, berperaturan dan bersistem (munazzom)
 3. Punya manhaj tertentu (manhaji)
 4. Mempunyai matlamat tertentu (hadaf)
Mana dalilnya?

Katakanlah wahai Muhammad; Inilah jalanku yang lurus, aku dan orang yang mengikutiku, menyeru manusia kepada Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata..(Yusuf 12:108)

Huraian ayat

Inilah jalanku= manhaj tertentu
Aku dan orang orang yang menurutku
= jamaah (qaid dan jundi)

Menyeru manusia= amal/aktiviti
Kepada agama Allah
= matlamat tertentu

Berdasarkan keterangan yang jelas nyata= punya manhaj tertentu

Jelas daripada ayat ini, bahawa Islam menyuruh umatnya beramal jamaie, dan tidak dapat diterima sesetengah golongan yang tidak mahu beramal jamaie dengan mendakwa dakwah secara 'solo' lebih bagus, tidak timbul konflik, tidak bergaduh dan sebagainya.

Juga dalam ayat yang lain

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang pada jalan-NYA dalam satu saff, seakan akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (As-Saff;4)


bersama ikhwah ikhwah di salah satu kursus di Seremban Negeri Sembilan

Hakikat Intima' (penggabungan ) dalam amal Jamaie

Ada yang beranggapan, hanya dengan mengisi borang sebagai ahli sesebuah jemaah atau organisasi, seperti ahli ISMA, ahli PAS atau ahli JIM, makanya ia telah bergabung dalam amal jamaie atau mungkin yang beranggapan dengan menghadiri ceramah ceramah PAS atau menggantung bendera ketika pilihanraya sudah dikira berintima' dalam amal jamaie. Mungkin juga ada yang beranggapan dengan dia selalu berulang alik ke pejabat atau ke markas sudah dikira berintima' dengan amal Jamaie.

Persoalannya, bagaimana hakikat intima' (penggabungan) yang sebenarnya?

Harus difahami, bahawa hakikat intima' itu harus melangkaui dari cuma memahami secara zahir (seperti yang disebutkan diatas)

Dimensi penggabungan tersebut, seharusnya difahami juga secara 'batin' seperti ikatan akidah, dan kuatnya ikatan fikrah dan ukhwah ahli sesebuah organisasi.

Makanya, seseorang yang ingin menggabungkan diri ke dalam amal jamaie perlu memahami erti penggabungan yang sebenarnya (Hakikat Intima')

Penggabungan yang dimaksudkan adalah
 1. Penggabungan akidi (secara akidah)
 2. Penggabungan Masiri (penentu hidup)
 3. Penggabungan berdasarkan keyakinan dan kejelasan (a'la basirah)
 4. Meleburkan kepentingan peribadi
 5. Mengerahkan segala potensi
 6. Memahami tujuan Amal Jamaie iaitu mardhatillah
 7. Bersedia patuh dengan matlamat, sarana, dan jalan kerja yang digariskan Amal Jamaie dengan rela hati.
bersambung..

p/s, tangan masih bersimen, agak slow dalam menaip, jadi sukar untuk menyelesaikan artikel ini, insya Allah 18 Mac ni bukak, doakan Allah Taala sembuhkan dan tangan ini dapat menyumbang sebanyaknya untuk Islam..

kepada ikhwah yang pergi rehlah minggu ini, UNIMAS, UiTM, UTP dan UPM, selamat menawan gunung Santubong..
kenangan trip gunung bako, Sarawak dengan akh Mambi

Alluhutaa'la A'lam

Abu Ridho
Kuching, Sarawak

teruskan membaca...

  © Blogger templates Palm by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP